PÓŁKOLONIE LETNIE W GALOWICACH!

PÓŁKOLONIE LETNIE W GALOWICACH!
14 maja 2016 wtm-admin

Półkolonie 2016 w Galowicach

Zapraszamy do zapisów na półkolonie  teatralne i filmowe.

PROGRAM PÓŁKOLONII:

Półkolonie składają się z pięciu dni, podczas których dzieci odkrywają i rozwijają swoje artystyczne pasje. Poznają świat teatru, muzyki, tańca i śpiewu. Zajęcia teatralne i filmowe spowodują eksplozję wyobraźni i zachęcą do kreatywnej zabawy w tworzenie postaci.  Zajęcia mają na celu rozbudzić wrażliwość na piękno, wyzwolić ekspresję twórczą oraz poszerzyć horyzonty poznawcze wśród dzieci.
Muzeum Powozów Galowice otwiera się dla uczestników półkolonii,  dzieci nie tylko poznają ekspozycję, ale też wezmą udział w warsztatach muzealnych, będą miały do dyspozycji muzealny ogród, teren i boisko oraz tzw. sporty nietypowe, czyli będą miały zapewnioną aktywność fizyczną w sposób nietypowy, wezmą udział w niecodziennych dyscyplinach.
Efektem końcowym 5 dni pracy będzie pokaz dla rodziców. Spektakl po warsztatach teatralnych, i pokaz filmu po zajęciach filmowych. Na każdym turnusie odbędzie się wycieczka, wycieczka w świat dawnej komunikacji na turnusie teatralnym lub w świat filmu na turnusie filmowym.
4.07. – 8.07 – WARSZTATY TEATRALNE w Muzeum Powozów
Galowice „Zróbmy razem teatr!” z aktorami Wrocławskiego Teatru
Młodych i elementami muzealnych warsztatów oraz  wehikułem
czasu do epoki pojazdów zaprzęgowych.
18.07. – 22.07 – WARSZTATY TEATRALNE w Muzeum Powozów
Galowice „Zróbmy razem teatr!” z aktorami Wrocławskiego Teatru
Młodych i elementami muzealnych warsztatów oraz  wehikułem
czasu do epoki pojazdów zaprzęgowych.
1. 08 – 5.08 – WARSZTATY FILMOWE w Muzeum Powozów
Galowice  „Zróbmy razem film!” z aktorami Wrocławskiego Teatru
Młodych i elementami muzealnych warsztatów oraz  wehikułem
czasu do epoki pojazdów zaprzęgowych.
Półkolonie w Muzeum Powozów Galowice odbywają się w godzinach
8.00 – 17.00 w podwrocławskich Galowicach w tamtejszym muzeum,
które ma bogate zaplecze edukacyjne i duży, bezpieczny, ogrodzony teren.
KOSZT TURNUSU ZA OSOBĘ: 
490 zł/dziecko (udział w jednym turnusie – 5 dni)
Informacje i zapisy
Wrocławski Teatr Młodych
tel. 728 822 669, 535 235 399
e-mail: biuro@teatrmlodych.pl
www.teatrmlodych.pl
Muzeum Powozów Galowice 
Ul. Leśna 5, Galowice
edukacja@gallen.pl,
tel: 71 31643116 , 512 522 533