Novotel Poznań
Teatr Tańca
ze światłem LED

Dla Novotel Poznań Centrum Teatr Młodych przygotował pokaz teatru tańca. Artyści energią i manipulacją świetlnymi przyborami cyrkowymi rysowali obrazy, które światłem czarowały zebraną publiczność.