EKSTREMALNY POKAZ TAŃCAUroczyste Otwarcie
Budynku Dyrekcji
Stoczni Cesarskiej w Gdańsku