Międzynarodowe Spotkania Młodych
Baltic Youth Camp 2019
Pokaz Teatru Tańca z ogniem
i przeprowadzenie warsztatów

W dniach 8-11 czerwca w Gdańsku odbył się Baltic Sea Youth Camp. W trzydniowym festiwalu wzięło udział ponad 100 młodych ludzi w wieku od 18 do 25 lat z całego regionu Morza Bałtyckiego (Polska, Litwa, Estonia, Łotwa, Rosja, Dania, Finlandia, Ukraina, Norwegia, Szwecja, Islandia, Niemcy). W projekcie, finansowanym przez Instrument Wsparcia Projektów Rady Państw Morza Bałtyckiego, wzięło udział kilku partnerów: Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC, partner wiodący), Związek Miast Bałtyckich (UBC), Euroregion Bałtyk (ERB) i Kraj Bałtycki Morskie Centrum Kultury (BSCC) w Gdańsku, przy wsparciu Obszaru Polityki Kultura (Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR)).

Wydarzenie miało na celu zwiększenie udziału młodzieży w procesie decyzyjnym, faktycznie obóz był okazją do napisania Deklaracji Młodzieżowej: „Nic o nas, bez nas!!”. Deklaracja Młodzieży była wspólnym dziełem wszystkich młodych uczestników pod kierunkiem Martina Rümmeleina, członka zarządu reprezentującego młodzież w BSSSC.

Tancerze Teatru Młodych w dniu 9 czerwca 2019 poprowadzili warsztaty taneczne, dla uczestników tego wydarzenia, wykorzystujące ruch jako formę komunikacji przydatną pomiędzy ludźmi z różnych kultur i o różnych poglądach politycznych oraz wystawili spektakl tańca z ogniem.

Warsztaty oraz pokaz miały miejsce w na plaży przy hotelu Orle na Wyspie Sobieszewskiej.

Więcej (wersja angielska): https://www.eurobalt.org/the-baltic-sea-youth-camp/
Partner kulturalny: http://www.nck.org.pl/

„The Baltic Youth Camp is a three-day festival where youth representatives from the Baltic Sea Region gather to explore friendship, culture and politics through workshops, small seminars and social activities. We welcome you to the first Baltic Youth Camp gathering! […]”

„Podczas obozu będzie rozwijana i pisana Deklaracja Młodzieży Bałtyckiej – pisemne podsumowanie pomysłów i przemyśleń uczestników młodzieżowych. Deklaracja zostanie przedstawiona politykom i interesariuszom w ostatnim dniu obozu młodzieżowego oraz na dorocznym forum EUSBSR.[…]”
„The Baltic Youth Camp is a three-day festival where youth representatives from the Baltic Sea Region gather to explore friendship, culture and politics through workshops, small seminars and social activities. […]”
„The Youth Camp brings together around 100 youth participants from the whole BSR to promote cultural understanding and a feeling of togetherness in the BSR. […]”

„Despite of this, youths seem to be low on the agenda in the Baltic Sea Region. Youth voter participation is low in many countries and several countries lack tools, institutions and funding for youth politicians.  […]”