Warsztaty taneczne
na Ogólnopolskich Konfrontacjach
Tańca Współczesnego CODA